Sản phẩm

Fixturbo

Hình ảnh sản phẩm

Cartek image

Máy chẩn đoán CarTek BLE

(5 Reviews)

CarTek BLE - Thiết bị chẩn đoán ô tô bằng điện thoại thông minh. Hỗ trợ đọc và xóa mã lỗi cho tất cả hệ thống trên xe, xem dữ liệu động, xem thông tin bảo dưỡng theo km, liên kết trung tâm dữ liệu sửa chữa xe của Cartek. Hỗ trợ tất cả các dòng xe tại thị trường Việt Nam.

Liên hệ 0931.31.74.31

CarTek BLE - Thiết bị chẩn đoán ô tô bằng điện thoại thông minh. Hỗ trợ đọc và xóa mã lỗi cho tất cả hệ thống trên xe, xem dữ liệu động, xem thông tin bảo dưỡng theo km, liên kết trung tâm dữ liệu sửa chữa xe của Cartek. Hỗ trợ tất cả các dòng xe tại thị trường Việt Nam.

Tính năng:

  • Chẩn đoán OBDII

  • Tự động phân tích số VIN (số khung)

  • Quét lỗi toàn bộ hệ thống trên xe

  • Tự động đưa ra danh sách các hạn mục bảo dưỡng định kỳ của xe

  • Liên kết trung tâm dữ liệu sửa chữa xe của CarTek

  • Hỗ trợ tất cả các dòng xe tại thị trường Việt Nam, xe nhập khẩu từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ,...

Các sản phẩm khác - xem tại đây