Video hướng dẫn cập nhật phần mềm

Máy chẩn đoán CarTek 2

Phiên bản Ngày phát hành Chi tiết bản cập nhật Chi tiết
v19.01.24 24/09/2021 – Thêm các dòng xe tải Hyundai và Kia mới
– Cập nhật tiếng Việt cho các mã lỗi mới
– Sửa lỗi và cải thiện giao diện người dùng
Chi tiết
v19.01.23 24/06/2021 – Hỗ trợ chẩn đoán xe tới năm 2020
– Thêm các xe dòng xe tải: Thaco, Veam, Do Thanh, TMT, Tata, HOWO…., Isuzu Trung Quốc
– Thêm dữ liệu động động cơ cho các xe tải: HOWO, Tata, Daewoo, Hyundai
– Cập nhật tên tiếng Việt cho các hệ thống trên xe
– Cập nhật tiếng việt cho mã lỗi
– Sửa lỗi và cải thiện giao diện người dùng
Chi tiết
v19.01.16 15/08/2020 – Cập nhật dữ liệu động cho ECM
– Thêm các xe dòng xe tải: Thaco, Veam, Do Thanh, TMT, Tata, HOWO…., Isuzu Trung Quốc
– Thêm dữ liệu động động cơ cho các xe tải: Hyundai, Isuzu
– Cập nhật tên tiếng Việt cho các hệ thống trên xe
– Cập nhật thêm tiếng việt cho mã lỗi
– Sửa lỗi và cải thiện giao diện người dùng
Chi tiết
v19.01.13 02/07/2020 – Cập nhật dữ liệu động cho ECM
– Thêm dữ liệu động cho Vinfast
– Lựa chọn ngôn ngữ cho máy chẩn đoán
– Cập nhật tên tiếng Việt cho các hệ thống trên xe
– Sửa lỗi và cải thiện giao diện người dùng
Chi tiết
V17.01.09 11/12/2019 – Cập nhật xe mới 2019
– Thêm xe Vinfast
– Cập nhật thêm tiếng việt cho mã lỗi
– Sửa lỗi và nâng cấp giao diện người dùng
– Cải thiện và cập nhật các tính năng của máy
Chi tiết
V01.00.46 31/01/2019 – Cập nhật xe mới 2017
– Cải thiện và cập nhật các tính năng trên các dòng xe trước 2017
– Khắc phục một số lỗi trên phiên bản trước
Chi tiết

Máy chẩn đoán CarTek 1

Phiên bản Ngày phát hành Chi tiết bản cập nhật Chi tiết
V01.00.16 09/01/2018 – Cải thiện và cập nhật các tính năng trên các dòng xe mới
– Khắc phục một số lỗi trên phiên bản trước
Chi tiết