P0088 Lỗi áp suất đường ống nhiên liệu – Quá cao

Vị trí bộ phận:

P0088 Lỗi áp suất đường ống nhiên liệu - Quá cao

P0088 Lỗi áp suất đường ống nhiên liệu – Quá cao

Mô tả chung

Bơm áp suất thấp (LPP) cung cấp áp suất nhiên liệu 65 psi (4,5 bar) cho Bơm cao áp (HPP). Sử dụng Van điều chỉnh áp suất nhiên liệu (FPR) bên trong, HPP sẽ tăng áp suất nhiên liệu từ 580 psi (40 bar) khi không tải lên tối đa 1958 psi (135 bar). Cảm biến áp suất nhiên liệu (FPS) xác nhận áp suất nhiên liệu và trả tín hiệu về Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM). Áp suất nhiên liệu trong chế độ chạy khi đang có lỗi là 65 psi (4,5 bar)

Thông tin mã lỗi

Mô tả mã lỗi

Mã P0088 được thiết lập khi áp suất nhiên liệu vượt quá 3176 psi (219 bar)

Điều kiện phát hiện mã lỗi

Mục

Điều kiện phát hiện

Nguyên nhân làm thiết lập mã lỗi

Quy trình mã lỗi

• Kiểm tra tính hợp lý 1. Nhiên liệu hồi ít
2. Kim phun bị kẹt
3. Lỗi cơ học ở bơm cao áp
4. Mạch ngắn mạch tới nguồn dương

Điều kiện kích hoạt

• Tốc độ động cở: 512-7008 RPM

Ngưỡng giá trị

• Áp suất nhiên liệu vượt quá 3176 psi(219 bar)

Thời gian chẩn đoán

• 5 giây.

Điều kiện đèn check sáng

• 2 chu trình lái

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Tốc độ Ở cầm chừng 1.500 Lỗi
Áp suất nhiên liệu (psi) 580 1305 ~ 1450 65
Áp suất nhiên liệu (bar) 40 90 ~ 100 4.5

Dữ liệu và dạng sóng tín hiệu

Dữ liệu và dạng sóng tín hiệu

Dữ liệu và dạng sóng tín hiệu

Kiểm tra mã lỗi

Giám sát trạng thái mã lỗi

1. Kết nối Thiết bị chẩn đoán và chọn chế độ “DTC Analysis”.

2. Xác nhận rằng “DTC Readiness Flag” cho biết “COMPLETED”. Nếu không lái xe trong các điều kiện được ghi trong dữ liệu tĩnh hoặc các điều kiện cho phép.

3. Đọc ‘DTC Status’ trong menu “Diagnostic Trouble Code(DTC)” của GDS.

4. Tham số hiển thị “History (Not Present) fault”?

YES ▶ Lỗi xảy ra liên tục do tiếp xúc kém trong giắc nối của cảm biến và / hoặc PCM hoặc đã được sửa chữa và bộ nhớ PCM không được xóa. Kiểm tra kỹ lưỡng các giắc nối xem có lỏng lẻo, kết nối kém, uốn cong, ăn mòn, nhiễm bẩn, xuống cấp hoặc hư hỏng hay không.
NO ▶ Chuyển sang bước tiếp theo được chỉ ra bên dưới.

Kiểm tra đường dây điện

Kiểm tra chân và giắc nối

1. Nhiều sự cố trong hệ thống điện là do (các) giắc nối/phần cứng và các cực kết nối kém. Các lỗi cũng có thể do nhiễu từ các hệ thống điện khác và do hư hỏng cơ học hoặc hóa học.

2. Kiểm tra kỹ lưỡng các đầu nối xem có lỏng lẻo, kết nối kém, uốn cong, ăn mòn, nhiễm bẩn, xuống cấp hoặc hư hỏng không.

3. Có một vấn đề được tìm thấy?

YES ▶ Sửa chữa khi cần thiết và đi tới quy trình “Xác minh lại việc sửa chữa”
NO ▶ Chuyển sang bước tiếp theo

Kiểm tra mạch nguồn

1. Tắt công tắt máy.
2. Ngắt kết nối giắc nối Cảm biến áp suất nhiên liệu (FPS).
3. BẬT công tắt máy.
4. Đo điện áp giữa chân nguồn FPS và mát.
Thông số kỹ thuật: 5V

5. Điện áp đo được có nằm trong thông số kỹ thuật không?

YES ▶ Đi đến “Kiểm tra mạch tín hiệu”
NO ▶ Sửa chữa ngắn mạch tới mát trong mạch điều khiển và đi tới “Xác minh lại việc sửa chữa”.

Kiểm tra mạch tín hiệu

1. Tắt công tắc máy.
2. Ghim chân vào dây tín hiệu của Cảm biến áp suất nhiên liệu (FPS).
3. Bật công tắc máy, động cơ tắt.
4. Đo điện áp giữa chân tín hiệu FPS và mát.
Thông số kỹ thuật: 1V

5. Điện áp đo được có nằm trong thông số kỹ thuật không?

YES ▶ Đi tới “Kiểm tra bộ phận”.
NO ▶ Sửa chữa ngắn mạch tới mát trong mạch điều khiển và đi tới “Xác minh lại việc sửa chữa”.

Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra bơm cao áp

1. Kết nối Máy chẩn đoán với DLC (giắc OBD2).
2. Khởi động động cơ và theo dõi thông số “Cảm biến áp suất đường ống nhiên liệu” trên GDS khi tăng tốc.
3. Các thông số có hiển thị chính xác không?
Đặc điểm kỹ thuật: Áp suất đường ống nhiên liệu sẽ tăng lên khi xe tăng tốc.

Dữ liệu và dạng sóng tín hiệu

Dữ liệu và dạng sóng tín hiệu

YES ▶ Đến “Kiểm tra kim phun” như dưới
NO ▶ Sửa chữa hoặc thay thế bơm cao áp và chuyển đến phần “Xác minh lại việc sửa chữa”

*Kiểm tra kim phun hoạt động bình thường
1. Khởi động động cơ.
2. Kiểm tra mức giảm RPM của nó khi thực hiện kiểm tra hoạt động của kim phun (giết kim).
3. Có xy lanh nào không có RPM thay đổi hoặc chỉ có một thay đổi nhỏ về RPM không?

YES ▶ Thay kim phun và đi tới quy trình “Xác minh lại việc sửa chữa”.
NO ▶ Đi đến “Kiểm tra bộ phận”

Kiểm tra bộ phận

Kiểm tra hiệu suất áp suất đường ống nhiên liệu

1. Tắt công tắt máy.
2. Khởi động động cơ.
3. Giám sát dạng sóng tín hiệu của cảm biến áp suất đường ray nhiên liệu khi tăng và giảm tốc.
Đặc điểm kỹ thuật: Áp suất đường ray nhiên liệu sẽ được tăng lên khi xe tăng tốc.

4. Dạng sóng tín hiệu đo được có bình thường không?

YES ▶ Chuyển đến phần “Xác minh lại việc sửa chữa”
NO ▶ Thay thế bằng một cảm biến áp suất đường ống nhiên liệu tốt đã biết và kiểm tra hoạt động thích hợp. Nếu sự cố được khắc phục, hãy thay thế cảm biến áp suất đường ống nhiên liệu và đi tới “Xác minh lại việc sửa chữa”

Xác minh lại việc sửa chữa

Sau khi sửa chữa, điều cần thiết là xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa.

1. Kết nối Máy test lỗi và chọn chế độ “DTC Analysis”.
2. Nhấp vào “DTC Status” và xác nhận rằng “DTC Readiness Flag” cho biết “Complete”. Nếu không, hãy lái xe trong các điều kiện được ghi trong dữ liệu tĩnh hoặc các điều kiện cho phép.
3. Đọc thông số “DTC Status”.
4. Tham số hiển thị “History(Not Present) fault”?

YES

▶ Hệ thống đang ở thông số tiêu chuẩn. Xóa DTC.

NO

▶ Chuyển đến quy trình khắc phục sự cố hiện hành.