P0627: Lỗi Mạch Điều Khiển Bơm Nhiên Liệu: Hở Mạch

I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng

II- Mô Tả Mã Lỗi

Mô đun điều khiển động cơ (ECM) theo dõi mạch điều khiển bơm nhiên liệu. ECM thiết lập mã lỗi OBD2 khi mạch điều khiển bơm nhiên liệu là không nằm trong giá trị tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

III- Nguyên Nhân

 • Lỗi rờ le bơm nhiên liệu
 • Lỗi bơm nhiên liệu
 • Cụm dây dẫn bơm nhiên liệu là hở hoặc ngắn mạch
 • Tiếp xúc kém trong mạch bơm nhiên liệu
 • Lỗi mô đun điều khiển bơm nhiên liệu (

IV- Quy Trình Kiểm Tra

CHÚ Ý:

 • Sau khi thay thế ECM, ECM mới sẽ cần đăng ký lại (Xem trang) và thiết lập ban đầu (Xem trang).
 • Sau khi thay thế bơm cao áp, ECM mới cần phải thiết lập ban đầu. (Xem trang).
GỢI Ý: Dùng máy chẩn đoán đọc dữ liệu lưu tức thời. ECM lưu những thông tin về xe và điều kiện lái xe dưới dạng dữ liệu lưu tức thời tại thời điểm mã DTC được lưu lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.
1. KIỂM TRA CỤM BƠM CAP ÁP (VAN ĐIỀU KHIỂN HÚT)
 • Ngắt giắc nối D47 của van điều khiển hút.
  P0627_a104093e01
 • Đo điện trở của van điều khiển hút.

Điện trở tiêu chuẩn: 1.9 đến 2.3 Ω ở 20°C (68°F)

NOT GOOD THAY THẾ CỤM BƠM CAO ÁP
OK Đi đến bước 2

 

2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI
 • Ngắt giắc nối van D47
  P0627_a099839e02
 • Tháo giắc nối D1 của ECM.
 • Đo điện trở của các giắc nối phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo
Điều Kiện Tiêu Chuẩn
D47-1 (PCV+) – D1-2 (PCV+)
Dưới 1 Ω
D47-2 (PCV-) – D1-1 (PCV-)
Dưới 1 Ω
D47-1 (PCV+) – D1-2 (PCV+) – Mát thân xe
10 kΩ trở lên
D47-2 (PCV-) – D1-1 (PCV-) – Mát thân xe
10 kΩ trở lên

 

NOT GOOD SỬA CHỮA HOẶC THAY DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI
OK Đi đến bước 3

 

3. KIỂM TRA ĐIỆN ÁP CỰC ECM (CỰC PCV)
 • Trong khi đang quay khởi động hoặc động cơ chạy không tải, hãy kiểm tra dạng sóng của giắc nối ECM bằng cách dùng máy đo hiện sóng.
  P0627_a099840e01
Tiêu chuẩn:
Nối Dụng Cụ Đo Điều Kiện Tiêu Chuẩn
D1-2 (PCV+) – D1-1 (PCV-) Dạng sóng đúng như trong hình vẽ

 

Đặt Dụng Cụ Đo 10 V/DIV., 5 msec./DIV.
Điều kiện Chạy không tải với động cơ đã ấm

 

GỢI Ý: Dạng sóng thay đổi theo sự hoạt động của van điều khiển hút.

NOT GOOD THAY THẾ ECM
OK KIỂM TRA HƯ HỎNG DO CHẬP CHỜN