P0222: Lỗi Mạch Công Tắc/Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp Ga/Bướm Ga “B”- Ngõ Vào Thấp

I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng
 • Không có sự phản ứng ga

II- Mô Tả Hệ Thống

Bộ chấp hành điều khiển bướm ga điện tử bao gồm mô tơ điều khiển bướm ga, cảm biến vị trí bướm ga (TPS)…Cảm biến vị trí bướm ga phản ứng với sự chuyển động của van bướm ga.

Cảm biến vị trí bướm ga gồm có 2 cảm biến. Các cảm biến này là loại biến trở biến đổi vị trí van bướm ga thành điện áp đầu ra và phát ra tín hiệu điện áp đến mô đun điều khiển động cơ (ECM). Ngoài ra, các cảm biến này phát hiện tốc độ đóng và mở của van bướm ga và cung cấp tín hiệu điện áp tới ECM. ECM đánh giá góc mở hiện tại của van bướm ga từ những tín hiệu này và ECM điều khiển mô tơ điều khiển bướm ga để làm cho góc mở của van bướm ga chính xác với điều kiện lái.

III- Nguyên Nhân

 • Lỗi cảm biến vị trí bướm ga
 • Mạch cảm biến vị trí bướm ga hở hoặc ngắn mạch
 • Tiếp xúc kém trong mạch cảm biến vị trí bướm ga

IV- Quy Trình Kiểm Tra

GỢI Ý:
Đọc dữ liệu tĩnh (Freeze Frame Data) bằng máy chẩn đoán. ECM lưu những thông tin về xe và điều kiện lái xe tại thời điểm mã DTC được lưu lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CỤM CỔ HỌNG GIÓ – ECM)
 • Ngắt giắc nối của cụm cổ họng gió.
P2135_a159749e01
 • Ngắt giắc nối của ECM.
 • Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
B25-5 (VC) – B31-67 (VCTA) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B25-6 (VTA) – B31-115 (VTA1) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B25-4 (VTA2) – B31-114 (VTA2) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B25-3 (E2) – B31-91 (ETA) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch)

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
B25-5 (VC) hoặc B31-67 (VCTA) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B25-6 (VTA) hoặc B31-115 (VTA1) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B25-4 (VTA2) hoặc B31-114 (VTA2) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
 • Nối lại giắc nối của cụm cổ họng gió.
 • Nối lại giắc nối ECM.
NG
SỬA CHỮA HAY THAY DÂY ĐIỆN HOẶC GIẮC NỐI (CỤM CỔ HỌNG GIÓ – ECM)
OK

 

2. KIỂM TRA ECM (ĐIỆN ÁP VC)
 • Ngắt giắc nối của cụm cổ họng gió.
P2135_a107895e22
 • Bật khoá điện ON.
 • Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo Tình trạng công tắc Điều kiện tiêu chuẩn
B25-5 (VC) – B25-3 (E2) Khoá điện bật ON 4.5 đến 5.5 V
 • Nối lại giắc nối của cụm cổ họng gió.
NG
THAY THẾ ECM (Xem trang).
OK

 

3. THAY THẾ CỤM CỔ HỌNG GIÓ
4. KIỂM TRA XEM MÃ DTC PHÁT RA CÓ XUẤT HIỆN LẠI HAY KHÔNG (CÁC MÃ DTC CỦA CẢM BIẾN VỊ TRÍ BƯỚM GA)
 • Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
 • Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.
 • Xoá các mã DTC.
 • Khởi động động cơ.
 • Để động cơ chạy không tải trong 15 giây hay lâu hơn.
 • Vào các menu sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Đọc mã lỗi.
 • Đọc các mã DTC.

Kết quả:

Kết quả Đi đến
Các mã DTC P0120, P0122, P0123, P0220, P0222, P0223 và/hoặc P2135 được thiết lập THAY THẾ ECM (Xem trang)
Không có DTC nào được phát hiện KẾT THÚC