U0101 Lỗi Mất Kết Nối Với TCM

I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng

II- Mô Tả Hệ Thống

Mô đun điều khiển hộp số (TCM) và mô đun điều khiển động cơ (ECM) thực hiện giao tiếp 2 chiều với nhau thông qua mạng giao tiếp CAN. TCM gửi tín hiệu đến ECM liên quan đến số vòng quay động cơ được yêu cầu, moment xoắn động cơ được yêu cầu, hiển thị cảnh báo trên đồng hồ táp lô, hiển thị mã lỗi DTC và các dữ liệu khác. ECM gửi tín hiệu đến TCM liên quan đến số vòng quay động cơ, góc mở của bướm ga, nhiệt độ không khí nạp, nhiệt độ của nước làm mát động cơ, moment xoắn của động cơ và các dữ liệu khác. Nếu TCM không thể giao tiếp với ECM, TCM sẽ quyết định có lỗi trong hệ thống CAN, bật sáng đèn MIL và thiết lập mã lỗi DTC.

III- Nguyên Nhân

 • Lỗi mô đun điều khiển hộp số (TCM)
 • Cụm dây dẫn TCM là hở hoặc ngắn mạch
 • Tiếp xúc nghèo trong mạch TCM
 • Lỗi mô đun điều khiển động cơ (ECM)

IV- Quy Trình Kiểm Tra

1. KIỂM TRA MÃ DTC KHÁC PHÁT RA (NGOÀI DTC U0101)
 • Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
 • Bật công tắc động cơ ON (IG).
 • Bật máy chẩn đoán ON.
 • Vào các menu sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Đọc mã lỗi
 • Đọc các mã DTC.
          Kết quả:
Hiển thị  (DTC) Đi đến
U0101 Đi đến bước 2
U0101 và các mã DTC khác Ưu tiên khắc phục các mã DTC khác trước
2. KIỂM TRA TCM (CÁC CỰC +B VÀ E1)
 • Ngắt giắc nối TCM.

U0101_c133210e08

 • Bật công tắc động cơ ON (IG).
 • Đo điện áp của giắc nối TCM.
  Điện áp tiêu chuẩn:
Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
+B (C56-18) – E1 (C56-8) 9 đến 14 V
 • Tắt công tắc động cơ OFF.
 • Đo điện trở của giắc nối TCM.
  Điện trở tiêu chuẩn:
Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
E1 (C56-8) – Mát thân xe Dưới 1 Ω
OK Đi đến bước 3
NG
Sửa/ thay thế dây điện hoặc giắc nối
3. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI
 • Ngắt giắc C56 của TCM.

U0101_c133242e05

 • Ngắt giắc nối C55 của ECM.
 • Đo điện trở của các giắc nối phía dây điện.
  Điện trở tiêu chuẩn:
Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
CAN+ (C56-6) – CAN+ (C55-2) Dưới 1 Ω
CAN- (C56-7) – CAN- (C55-1) Dưới 1 Ω
CAN+ (C56-6) hay CAN+ (C55-2) – Mát thân xe 1 MΩ trở lên
CAN- (C56-7) hay CAN- (C55-1) – Mát thân xe 1 MΩ trở lên
OK Đi đến bước 4
NG SỬA HAY THAY DÂY ĐIỆN HAY GIẮC NỐI
4. THAY THẾ ECM
5. KIỂM TRA NẾU MÃ DTC LẠI XUẤT HIỆN
 • Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
 • Xóa mã DTC.
 • Khởi động động cơ.
 • Đọc các mã DTC.
  Kết quả:
Hiển thị (phát ra DTC) Đi đến
U0101 THAY THẾ TCM (Xem trang)
Không có mã DTC THAY THẾ ECM (Xem trang)