P0113 Lỗi Mạch Nhiệt Độ Khí Nạp – Cao

I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng

II- Mô Tả Hệ Thống

Cảm biến nhiệt độ khí nạp được dùng để đo nhiệt độ khí nạp vào động cơ và gửi về hộp ECU để ECU thực hiện hiệu chỉnh:

Cảm biến phát hiện nhiệt độ khí nạp và truyền tín hiệu đến mô đun điều khiển động cơ (ECM). Cảm biến này sử dụng một
nhiệt điện trở để cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ.

Hiệu chỉnh thời gian phun theo nhiệt độ không khí: Bởi ở nhiệt độ không khí thấp mật độ không khí sẽ
đặc hơn, và ở nhiệt độ cao mật độ không khí sẽ thưa hơn (ít ô xy hơn)

– Nếu nhiệt độ thấp thì ECU sẽ hiệu chỉnh tăng thời gian phun nhiên liệu.
– Nếu nhiệt độ cao thì ECU sẽ hiệu chỉnh giảm thời gian phun nhiên liệu.

Hiệu chỉnh góc đánh lửa sớm theo nhiệt độ không khí: Bởi nếu nhiệt độ khí nạp thấp thì thời gian màng
lửa cháy lan ra trong buồng đốt sẽ chậm hơn khi nhiệt độ khí nạp cao

– Nếu nhiệt độ thấp thì ECU sẽ hiệu chỉnh tăng góc đánh lửa sớm.
– Nếu nhiệt độ cao thì ECU sẽ hiệu chỉnh giảm góc đánh lửa sớm.

III- Nguyên Nhân

– Lỗi cảm biến nhiệt độ không khí nạp (IAT)

– Lọc gió bẩn

– Hở hoặc ngắn mạch cảm biến nhiệt độ không khí nạp (IAT)

– Tiếp xúc điện kém trong mạch cảm biến nhiệt độ không khí nạp (IAT)

IV- Quy Trình Kiểm Tra

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời dùng máy chẩn đoán. ECM ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu
tức thời tại thời điểm khi DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay
đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được
tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1. ĐỌC GIÁ TRỊ DÙNG MÁY CHẨN ĐOÁN (NHIỆT ĐỘ KHÍ NẠP)
 1. Nối máy chẩn đoán vào DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán on.
 1. Chọn các mục sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Dữ liệu động / Khí nạp.
 1. Đọc giá trị.
  Tiêu chuẩn:
  Giống như nhiệt độ khí nạp thực tế.
  Kết quả:
  Kết quả
  Đi đến
  -40°C (-40°F)
  140°C (284°F)
  Giống như nhiệt độ khí nạp thực tế
  KIỂM TRA HƯ HỎNG CHẬP CHỜN (Xem trang)

   

  GỢI Ý:
  • Nếu có hở mạch, máy chẩn đoán báo -40°C (-40°F).
  • Nếu có ngắn mạch, máy chẩn đoán báo 140°C.

 

2. ĐỌC GIÁ TRỊ DÙNG MÁY CHẨN ĐOÁN (KIỂM TRA HỞ MẠCH TRONG DÂY ĐIỆN)
 1. Tháo giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
  P0110_a107690e29
 2. Nối cực THA và E2 của giắc cảm biến lưu lượng khí nạp ở phía dây điện.
 1. Nối máy chẩn đoán vào DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán on.
 1. Chọn các mục sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Dữ liệu động / Khí nạp.
 1. Đọc giá trị.Tiêu chuẩn:
  140°C (284°F)
  1. Nối lại giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
Kết quả:
Kết quả
Đi đến
Ngoài phạm vi tiêu chuẩn
Nằm trong phạm vi tiêu chuẩn
XÁC NHẬN SỰ KẾT NỐI TỐT VỚI CẢM BIẾN.
NẾU TỐT, THAY CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP (Xem trang)

 

3. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CẢM BIẾN MAF- ECM)
  1. Tháo giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
   P0110_a107856e31
  2. Ngắt giắc nối ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.
  Điện trở tiêu chuẩn:
  Nối Dụng Cụ Đo Điều kiện Điều Kiện Tiêu Chuẩn
  C27-4 (THA) – C23-65 (THA) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
  C27-5 (E2) – C23-88 (ETHA) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
 1. Nối lại giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
 2. Nối lại giắc nối ECM.
  NG
  SỬA HAY THAY DÂY ĐIỆN HAY GIẮC NỐI
  OK
  XÁC NHẬN SỰ KẾT NỐI TỐT VỚI ECM.
  NẾU TỐT, THAY THẾ ECM (Xem trang)

   

4. ĐỌC GIÁ TRỊ DÙNG MÁY CHẨN ĐOÁN (KIỂM TRA NGẮN MẠCH TRONG DÂY ĐIỆN)
 1. Tháo giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
  P0110_a084869e90
 2. Nối máy chẩn đoán vào DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán on.
 1. Chọn các mục sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Dữ liệu động / Khí nạp.
 1. Đọc giá trị.
  Tiêu chuẩn:
  -40°C (-40°F)
  1. Nối lại giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.

Kết quả:

Kết quả Đi đến
Ngoài dải tiêu chuẩn
Nằm trong phạm vi tiêu chuẩn
THAY CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP (Xem trang)

 

5. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CẢM BIẾN MAF- ECM)
 1. Tháo giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
  P0110_a107856e33
 2. Ngắt giắc nối ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.
  Điện trở tiêu chuẩn:
  Nối Dụng Cụ Đo Điều kiện Điều Kiện Tiêu Chuẩn
  C27-4 (THA) hay C23-65 (THA) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
 1. Nối lại giắc nối cảm biến lưu lượng khí nạp.
 1. Nối lại giắc nối ECM.
  NG
  SỬA CHỮA HAY THAY THẾ DÂY ĐIỆN HOẶC GIẮC NỐI
  OK
  THAY THẾ ECM (Xem trang)