DTC P0011: Lỗi Vị Trí Trục Cam “A”- Thời điểm phân phối khí quá sớm hay tính năng của hệ thống (Nhánh 1)

I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng
 • Mất công suất động cơ
 • Máy rung giật tại tốc độ cầm chừng

II- Mô Tả Hệ Thống

Hệ thống phối khí thông minh VVT có cấu tạo gồm ECM, van điều khiển dầu (OCV) và bộ điều khiển VVT. ECM sẽ gửi một tín hiệu điều khiển mục tiêu dưới dạng xung hiệu dụng đến van OCV. Tín hiệu điều khiển này được cấp đến OCV, điều khiển áp suất dầu cấp cho bộ điều khiển VVT.

Việc điều khiển thời điểm phối khí của trục cam được thực hiện dựa vào điều kiện vận hành của động cơ như lượng khí nạp, vị trí bướm ga và nhiệt độ nước làm mát của động cơ. ECM điều khiển OCV dựa trên những tín hiệu từ nhiều cảm biến khác nhau. Bộ điều khiển VVT sẽ điều chỉnh góc của trục cam nạp bằng áp suất dầu thông qua van OCV.

Kết quả là, vị trí tương đối giữa trục cam và trục khuỷu được tối ưu hóa, mômen động cơ và tính kinh tế nhiên liệu được tăng lên, và mức độ ô nhiễm của khí xả sẽ giảm đi. ECM xác định thời điểm phối khí thực tế bằng các tín hiệu từ cảm biến vị trí trục cam và cảm biến vị trí trục khuỷu. Sau đó, ECM sẽ thực hiện điều khiển phản hồi và kiểm tra thời điểm phối khí mục tiêu.

 

DTC Mô tả lỗi
P0011 Lỗi Vị Trí Trục Cam “A”
-Thời điểm phân phối khí quá sớm (thời điểm phối khí nằm ngoài phạm vi tiêu chuẩn)

DTC Điều kiện phát hiện mã DTC Khu vực nghi ngờ
P0011 Thời điểm phối khí sớm:
Sau khi động cơ đã ấm lên, thời điểm phối khí
không thay đổi theo thời điểm phối khí hiện hành khi lái xe
ở tốc độ động cơ từ 500 đến 4,000 v/p (thuật toán phát hiện một hành trình)
• Thời điểm phối khí
• OCV
• Cụm bánh răng phối khí trục cam
• ECM

Sơ đồ điều khiển dầu phân phối khí trục cam

Sơ đồ điều khiển dầu phân phối khí trục cam

ECM tối ưu hóa thời điểm phối khí bằng hệ thống VVT để điều khiển trục cam nạp. Hệ thống VVT có cấu tạo gồm ECM, van OCV và bộ chấp hành VVT. ECM gửi một tín hiệu điều khiển mục tiêu dưới dạng xung hiệu dụng đến van OCV. Tín hiệu điều khiển này được cấp đến van OCV, điều khiển áp suất dầu cấp cho bộ điều khiển VVT. Bộ điều khiển VVT có thể làm trục cam nạp mở sớm hay muộn.

Ví dụ:
Một mã DTC sẽ được thiết lập nếu:

1) Mức chênh lệch giữa thời điểm phối khí thực tế và mục tiêu là lớn hơn 5° của góc quay trục khuỷu (CA) và tình trạng này xuất hiện liên tục lâu hơn 4.5 giây; và

2) OCV được kích hoạt cưỡng bức 63 lần trở lên.
Mã DTC P0011 (thời điểm phối khí bị sớm) được phát hiện bằng thuật toán 1 hành trình.

 • Việc theo dõi sẽ được thực hiện khi tất cả các điều kiện sau đây được thỏa mãn:
 • Sau khi hâm nóng động cơ (nhiệt độ nước làm mát động cơ từ 80°C (176°F) trở lên).
 • Sau khi lái xe với tốc độ trên 40 km/h (25 mph) trong 3 phút.
 • Sau khi để động cơ chạy không tải trong 3 phút.

III- Nguyên Nhân

 • Dầu động cơ ở mức thấp hoặc bẩn
 • Hở hoặc ngắn mạch van biến thiên VVT
 • Hở hoặc ngắn mạch van điều khiển dầu OCV
 • Lỗi van biến thiên VVT
 • Lỗi van điều khiển dầu OCV
 • Lỗi hộp điều khiển động cơ ECM

IV- Sơ Đồ Mạch Điện

Sơ đồ mạch điện van điều khiển dầu phối khí trục cam

Sơ đồ mạch điện van điều khiển dầu phối khí trục cam

V- Quy Trình Kiểm Tra

GỢI Ý:

 • Nếu mã DTC P0011 đang tồn tại, hãy kiểm tra hệ thống VVT.
 • Đọc dữ liệu lưu tức thời dùng máy chẩn đoán. Dữ liệu lưu tức thời ghi lại các tình trạng động cơ khi phát hiện ra các hư hỏng. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

CHÚ Ý:
Mã DTC P0011 sẽ được phát ra khi có tạp chất trong dầu động cơ lọt vào hệ thống. Các mã này vẫn tồn tại ngay cả khi hệ thống đã trở về trạng thái bình thường sau một thời gian ngắn. Lúc này tạp chất đã được lọc ra bởi lọc dầu.

>KHI DÙNG MÁY CHẨN ĐOÁN:

1.Tiến Hành Thử Active Test (Điều Khiển Van OCV)

a. Khởi động và hâm nóng động cơ.
b. Tắt khoá điện OFF.
c. Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
d. Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.
e. Vào các menu sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Kiểm tra bộ chấp hành / Activate the VVT System (Bank 1).
f. Dùng máy chẩn đoán, điều khiển OCV và kiểm tra tốc độ động cơ.

OK:

Điều khiển bằng máy chẩn đoán Điều kiện tiêu chuẩn
Van OCV tắt OFF Động cơ chạy ở tốc độ bình thường
Van OCV bật ON Không tải rung hay chết máy

NG Đi đến bước 3
OK Đi đến bước 2

2. Kiểm Tra Xem Mã DTC Có Xuất Hiện Lại Hay Không (Mã DTC P0011)

a. Xoá các mã DTC bằng máy chẩn đoán .
b. Khởi động và hâm nóng động cơ.
c. Lái xe trong 10 phút trở lên.
d. Đọc mã DTC phát ra bằng máy chẩn đoán.

OK:
DTC không phát ra.

OK Hệ Thống VVT Hoạt Động Tốt
NG Đi đến bước 3

3. Kiểm Tra Thời Điểm Phối Khí

a. Tháo nắp đậy nắp quy lát.
b. Quay trục khuỷu để gióng thẳng các dấu phối khí của trục khuỷu.
c. Gióng thẳng rãnh của puli trục khuỷu với vị trí “0”.
d. Xác nhận lại xem các dấu phối khí của puli trục cam và nắp đậy nắp quy lát có hướng về nhau hay không.
e. Nếu các dấu phối khí không quay về với nhau, hãy quay trục khuỷu cùng chiều kim đồng hồ 360°. Hãy xác nhận lại nếu các dấu phối khí không hướng vào nhau.

OK:
Các dấu phối khí của puli trục cam và nắp đậy nắp quy lát hướng vào nhau khi rãnh của puli trục cam đang ở vị trí “0”.

Kiếm tra thời điểm phân phối khí

Kiếm tra thời điểm phân phối khí

Kết quả:

NG Điều Chỉnh Thời Điểm Phối Khí
OK Đi đến bước 4

4. Kiểm Tra ECM (Tín Hiệu OCV)

a. Trong khi chạy không tải, hãy kiểm tra dạng sóng của giắc nối ECM bằng cách dùng máy đo hiện sóng.

Kiểm Tra ECM (Tín Hiệu OCV)

Kiểm Tra ECM (Tín Hiệu OCV)

OK:

Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
E11-13 (OC1+) – E11-12 (OC1-) Dạng sóng đúng như trong hình vẽ
Đặt Dụng Cụ Đo Điều kiện
5 V/DIV., 1 msec./DIV Tăng ga chậm sau khi hâm nóng động cơ

Kết quả:

NG Thay Thế ECM
OK Đi đến bước 5

5. Kiểm Tra Bộ Lọc Của Van Điều Khiển Dầu

a. Tháo lọc OCV.

b. Kiểm tra rằng bộ lọc không bị tắc.
OK:
– Bộ lọc không bị tắc.

Bộ Lọc Của Van Điều Khiển Dầu

Bộ Lọc Của Van Điều Khiển Dầu

Kết quả:

NG Thay Bộ Lọc Cảu Van Điều Khiển Dầu
OK Đi đến bước 6

6. Kiểm Tra Cụm Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)
a. Đo điện trở giữa các cực của van OCV. Điện trở tiêu chuẩn: Từ 6.9 đến 7.9 Ω ở 20°C (68°F)
b. Tháo van OCV.
c. Cấp điện áp dương (+) ắc quy vào cực 2 và điện áp âm (-) ắc quy vào cực 1. Kiểm tra hoạt động của van.

OK:
Van di chuyển nhanh.

Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)

Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)

Kết quả:

OK Đi đến bước 8
NG Đi đến bước 7

7. Thay Thế Cụm Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)

8. Kiểm Tra Cụm Bánh Răng Phối Khí Trục Cam

OK:
Bánh răng phối khí trục cam quay êm khi cấp áp suất.

Kết quả:

OK Đi đến bước 10
NG Đi đến bước 9

9. Thay Thế Cụm Bánh Răng Phối Khí Trục Cam

10. KiểmTra Tình Trạng Tắc (Van OCV, Van Một Chiều, Lỗ Dầu)

OK:
Không bị tắc.

Kết quả:

NG Sửa Chữa Hoặc Thay Thế
OK Đi đến bước 11

11. Kiểm Tra Xem Mã DTC Có Xuất Hiện Lại Hay Không (Mã DTC P0011)

a. Xoá các mã DTC bằng máy chẩn đoán.
b. Khởi động và hâm nóng động cơ.
c. Lái xe trong 10 phút trở lên.
d. Đọc mã DTC phát ra bằng máy chẩn đoán.

OK:
Mã DTC không phát ra.

Kết quả:

OK Hệ Thống VVT Hoạt Động Tốt
NG Thay Thế ECM

>KHI KHÔNG DÙNG MÁY CHẨN ĐOÁN:

CHÚ Ý:
Mã DTC P0011 sẽ được phát ra khi có tạp chất trong dầu động cơ lọt vào hệ thống. Các mã này vẫn tồn tại ngay cả khi hệ thống đã trở về trạng thái bình thường sau một thời gian ngắn. Lúc này tạp chất đã được lọc ra bởi lọc dầu.

1. KiểmTra Thời Điểm Phối Khí

a. Tháo nắp đậy nắp quy lát.
b. Quay trục khuỷu để gióng thẳng các dấu phối khí của trục khuỷu.
c. Gióng thẳng rãnh của puli trục khuỷu với vị trí “0”.
d. Xác nhận lại xem các dấu phối khí của puli trục cam và nắp đậy nắp quy lát có hướng về nhau hay không.
e. Nếu các dấu phối khí không quay về với nhau, hãy quay trục khuỷu cùng chiều kim đồng hồ 360°. Hãy xác nhận lại nếu các dấu phối khí không hướng vào nhau.

OK:
Các dấu phối khí của puli trục cam và nắp đậy nắp quy lát hướng vào nhau khi rãnh của puli trục cam đang ở vị trí “0”.

Thời Điểm Phối Khí

Thời Điểm Phối Khí

Kết quả:

NG Điều Chỉnh Thời Điểm Phối Khí
OK Đi đến bước 2

2. Kiểm Tra Tốc Độ Động Cơ (Hoạt Động Của Van OCV)
a. Khởi động động cơ.
b. Kiểm tra tốc độ động cơ.

i. Ngắt giắc nối C2 của van OCV. Kiểm tra tốc độ động cơ.

OK: Bình thường

Giắc nối C2 của van OCV

Giắc nối C2 của van OCV

ii. Cấp điện áp dương (+) ắc quy vào giữa các điện cực của van OCV. Kiểm tra tốc độ động cơ.

OK:
Động cơ chạy không tải rung hoặc chết máy nếu cả hai kết quả trên đều giống như tiêu chuẩn, hãy chuyển đến bước A. Nếu một trong hai kết quả trên không như tiêu chuẩn, hãy đi đến bước B.

B Đi đến bước 4
A Đi đến bước 3

3. Kiểm Tra Xem Mã DTC Có Xuất Hiện Lại Hay Không (Mã DTC P0011)

a. Xóa các mã DTC.

i.Ngắt cáp ra khỏi cực âm của ắc quy hoặc tháo các cầu chì EFI và ETCS trong hơn 60 giây.

b. Khởi động và hâm nóng động cơ.
c. Lái xe trong 10 phút trở lên.
d. Đọc mã DTC phát ra.

OK:
Mã DTC không phát ra.

Kết quả:

OK Hệ Thống VVT Hoạt Động Tốt
NG Đi đến bước 4

4. Kiểm Tra ECM (Tín Hiệu OCV)

a. Trong khi chạy không tải, hãy kiểm tra dạng sóng của giắc nối ECM bằng cách dùng máy đo hiện sóng.

OK:

Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
E11-13 (OC1+) – E11-12 (OC1-) Dạng sóng đúng như trong hình vẽ
Đặt Dụng Cụ Đo Điều kiện
5 V/DIV., 1 msec./DIV. Tăng ga chậm sau khi hâm nóng động cơ

Kết quả:

NG Thay Thế ECM
OK Đi đến bước 5

5. Kiểm Tra Bộ Lọc Van Điều Khiển Dầu

a. Tháo lọc OCV.
b. Kiểm tra rằng bộ lọc không bị tắc.

OK:
– Bộ lọc không bị tắc.

Bộ Lọc Van Điều Khiển Dầu

Bộ Lọc Van Điều Khiển Dầu

Kết quả:

NG Thay Bộ Lọc Của Van Điều Khiển Dầu
OK Đi đến bước 6

6. Kiểm Tra Cụm Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)

a. Đo điện trở giữa các cực của van OCV.

Điện trở tiêu chuẩn:
Từ 6.9 đến 7.9 Ω ở 20°C (68°F). Tháo van OCV.

c. Cấp điện áp dương (+) ắc quy vào cực 2 và điện áp âm (-) ắc quy vào cực 1. Kiểm tra hoạt động của van.

OK:
Van di chuyển nhanh.

Cụm Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)

Cụm Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)

Kết quả:

OK Đi đến bước 8
NG Đi đến bước 7

7. Thay Thế Cụm Van Điều Khiển Dầu Phối Khí Trục Cam (OCV)

8. Kiểm Tra Cụm Bánh Răng Phối Khí Trục Cam

OK:
Bánh răng phối khí trục cam quay êm khi cấp áp suất.

Kết quả:

OK Đi đến bước 10
NG Đi đến bước 9

9. Thay Thế Cụm Bánh Răng Phối Khí Trục Cam

10. Kiểm Tra Tình Trạng Tắc (Van OCV, Van Một Chiều, Lỗ Dầu)

OK:
Không bị tắc.

Kết quả:

NG Sửa Chữa Hoặc Thay Thế
OK Đi đến bước 11

11. Kiểm Tra Xem Mã DTC Có Xuất Hiện Lại Hay Không (Mã DTC P0011)

a. Xóa các mã DTC.
i. Ngắt cáp ra khỏi cực của ắc quy hoặc tháo các cầu chì EFI và ETCS trong thời gian 60 giây trở lên.
b. Khởi động và hâm nóng động cơ.
c. Lái xe trong 10 phút trở lên.
d. Đọc mã DTC phát ra.

OK:
Mã DTC không phát ra.

Kết quả:

OK Hệ Thống VVT Hoạt Động Tốt
NG Thay Thế Ecm