CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Trong vòng 30 ngày, các yêu cầu đổi trả được áp dụng theo chính sách sau:
Lỗi kỹ thuật (do nhà sản xuất) Sản phẩm không lỗi
Đổi sản phẩm Đổi sang sản phẩm tương đương cùng mẫu mã Thu lại 80% giá trị sản phẩm đồng thời xuất bán sản phẩm mới
Trả sản phẩm Hoàn lại 80% giá trị sản phẩm Hoàn lại 70% giá trị sản phẩm
Không áp dụng đổi trả hàng chỉ nhận sửa chữa cho khách hàng và khách phải trả phí sửa chữa khi sản phẩm bị các lỗi sau:
Không đủ điều kiện bảo hành theo quy định Công ty.
Sản phẩm không giữ nguyên 100% theo hình dạng ban đầu.
Điều kiện đổi trả:
Còn đầy đủ phụ kiện, túi đi kèm với sản phẩm.
Còn đầy đủ phiếu, tem bảo hành.
Quà tặng kèm (nếu có).