P0500 Lỗi Cảm Biến Tốc Độ Xe

I- Triệu Chứng

  • Đèn động cơ sáng.
  • Đồng hồ tốc độ có thể không hoạt động
  • Vấn đề với chuyển số

II- Mô Tả Mã Lỗi

  • Cảm biến tốc độ xe xuất ra tín hiệu 4 xung cho mỗi vòng quay của trục rôto, được quay bởi trục đầu ra hộp số thông qua bánh răng dẫn động. Sau khi tín hiệu này được chuyển đổi thành dạng sóng hình chữ nhật có tính chính xác hơn bởi mạch định hình dạng sóng bên trong đồng hồ táp lô, sau đó nó được truyền đến mô đun điều khiển động cơ (ECM). ECM xác định tốc độ của xe dựa trên tần số của các tín hiệu xung này.
    Mã lỗi (DTC) sẽ được đặt khi tín hiệu gần như 0 km/h (0 MPH) từ cảm biến tốc độ xe được gửi tới ECM ngay cả khi xe đang chạy.

III- Nguyên nhân có thể gây ra lỗi

  • Lỗi cảm biến tốc độ xe
  • Mạch hoặc giắc kết nối cảm biến tốc độ xe hở hoặc ngắn mạch
  • Kết nối nghèo mạch cảm biến tốc độ xe
  • Lỗi mô đun điều khiển động cơ

VI- Quy Trình Kiểm Tra

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời dùng máy chẩn đoán. Dữ liệu lưu tức thời ghi lại các tình trạng động cơ khi phát hiện ra các hư hỏng. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. KIỂM TRA CỤM ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ)

a. Lái xe. Kiểm tra rằng đồng hồ tốc độ động cơ hoạt động bình thường.

    OK:
    Hoạt động của đồng hồ tốc độ động cơ là bình thường.

    GỢI Ý:

Cảm biến tốc độ xe đang hoạt động bình thường nếu chỉ số của đồng hồ tốc độ xe là bình thường.

Kết quả:

NOT GOOD

KIỂM TRA MẠCH ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ

OK

Đi đến bước 2

 

2. KIỂM TRA ECM (ĐIỆN ÁP SPD)

a. Chuyển cần số đến vị trí N.


c. Bật khoá điện ON.b. Hãy kích một bánh xe sau lên.

d. Quay chậm bánh xe phía sau, và đo điện áp của các giắc nối ECM.

    OK:

Nối dụng cụ đo

Điều kiện tiêu chuẩn

E9-8 (SPD) – E11-3 (E1)

Điện áp phát ra ngắt quãng

Đặt Dụng Cụ Đo

Điều kiện

2 V/DIV., 10 msec./DIV.

Quay chậm bánh xe sau

 

    GỢI Ý:

Điện áp phát ra phải thay đổi lên và xuống (như trong hình vẽ) khi bánh xe được quay chậm.

Kết quả:

OK

THAY THẾ PCM

NOT GOOD

Đi đến bước 3

 

3. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN (ĐỒNG HỒ TÁP LÔ – ECM)

a. Ngắt giắc nối C10 của đồng hồ táp lô.


c. Đo điện trở của các giắc nối phía dây điện.b. Ngắt giắc nối E9 của ECM.

    Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo

Điều kiện tiêu chuẩn

C10-6 – E9-8 (SPD)

Dưới 1 Ω

C10-6 hoặc E9-8 (SPD) – Mát thân xe

10 kΩ trở lên

Kết quả:

NOT GOOD

SỬA CHỮA HOẶC THAY DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI

OK

THAY THẾ CỤM ĐỒNG HỒ TÁP LÔ