I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng
 • Động cơ hoạt động không ổn định

II- Mô Tả Mã Lỗi

 • Hệ thống EGR làm tuần hoàn khí xả, và điều chỉnh lưu lượng khí xả đến một mức thích hợp theo điều kiện lái xe. Khí xả được tuần hoàn trộn với khí nạp, dẫn vào hệ thống EGR để làm chậm quá trình đốt của động cơ và hạ thấp nhiệt độ cháy. Điều này giúp làm giảm hàm lượng khí NOx.
 • Để tăng hiệu quả tuần hoàn, ECM điều chỉnh độ nâng van EGR và bướm ga.

III- Điều Kiện Xuất Hiện Mã Lỗi Và Nguyên Nhân Gây Ra

Mã DTC Điều kiện xuất hiện mã DTC Nguyên nhân
P0400/71 Khi một trong các điều kiện dưới đây được thỏa mãn:

* Độ chênh lệch giữa vị trí mục tiêu và vị trí thực tế của van EGR là từ 10% trở lên trong thời gian 10 giây trở lên (thuật toán phát hiện 1 hành trình)
* Độ chênh lệch giữa vị trí mục tiêu và vị trí thực tế của van EGR là từ 25% trở lên trong thời gian 3 giây trở lên (thuật toán phát hiện 1 hành trình)

* Van EGR bị tắc
* Van EGR không dịch chuyển êm
* Hở hay ngắn mạch trong van E-VRV cho mạch EGR
* Hở hay ngắn mạch trong mạch cảm biến vị trí van EGR
* Cảm biến vị trí van EGR
* Bơm chân không
* Ống chân không
* ECM

 

GỢI Ý:

Không phát hiện được mã DTC trong 4 giây sau khi công tắc phanh bật ON hoặc OFF.

 

IV- Mô Tả Về Việc Theo Dõi

Khi vị trí mục tiêu và vị trí thực tế của van EGR là khác nhau, thì ECM sẽ coi đó là trục trặc của van EGR và bật sáng đèn MIL.
Sơ đồ theo dõi vị trí van EGR

Sơ đồ theo dõi vị trí van EGR

V- Sơ Đồ Mạch Điện

Sơ đồ mạch van EGR

Sơ đồ mạch van EGR

VI- Quy Trình Kiểm Tra

GỢI Ý:

 • Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. Dữ liệu lưu tức thời ghi lại tình trạng động cơ lúc phát hiện ra hư hỏng. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay nguội, cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.
 • Sau khi hâm nóng động cơ, mã DTC P0400/71 được thiết lập trong vòng một giây hoặc hơn sau khi tăng tốc nhanh động cơ từ tốc độ không tải.

CHÚ Ý:

Nếu thay thế ECM, cần phải tiến hành thiết lập ban đầu cho ECM mới. (Xem trang)

 

 1. KIỂM TRA XEM CÓ MÃ DTC NÀO KHÁC ĐƯỢC PHÁT RA KHÔNG
 1. Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
 2. Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.
 3. Vào các menu sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Đọc mã lỗi.
 4. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

Hiển thị (Mã DTC phát ra) Đi đến
Chỉ có mã P0400/71 Đi đến bước 2
P0400/71 và P0405/96 ĐI ĐẾN BẢNG MÃ DTC LIÊN QUAN
P0400/71 và P0406/96 ĐI ĐẾN BẢNG MÃ DTC LIÊN QUAN
 1. KIỂM TRA CỤM BƠM CHÂN KHÔNG

Kết quả:

NG THAY CỤM BƠM CHÂN KHÔNG
OK Đi đến bước 3

 

 1. KIỂM TRA ỐNG CHÂN KHÔNG

Kết quả:

NG THAY CỤM BƠM CHÂN KHÔNG
OK Đi đến bước 4

 

 1. KIỂM TRA ECM (ĐIỆN ÁP EGR)
 1. Trong khi đang chạy không tải, hãy kiểm tra dạng sóng của giắc nối ECM.
Cách kiểm tra dạng sóng giắc nối ECM với EGR

Cách kiểm tra dạng sóng giắc nối ECM với EGR

OK:

Chi tiết Nội dung
Nối dụng cụ đo E6-9 (EGR) – E6-7 (E1)
Đặt dụng cụ đo 5 V/DIV., 1 msec./DIV.
Điều kiện Chạy không tải với động cơ ấm
Điều kiện tiêu chuẩn Dạng sóng đúng như hình vẽ

GỢI Ý:
Dạng sóng thay thổi theo hoạt động của bướm ga.

Kết quả:

NG THAY THẾ ECM (Xem trang)
OK Đi đến bước 5

 

 1. KIỂM TRA VAN ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH CHÂN KHÔNG CỦA EGR (ĐIỆN TRỞ)
 1. Ngắt giắc nối V1 của E-VRV.
 2. Đo điện trở của E-VRV.
Giắc nối của van điện điều chỉnh chân không của EGR

Giắc nối của van điện điều chỉnh chân không của EGR

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
1- 2 20°C (68°F) Từ 11 đến 13 Ω

GỢI Ý:
Dạng sóng thay thổi theo hoạt động của bướm ga.

Kết quả:

NG THAY VAN ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH CHÂN KHÔNG CỦA EGR
OK Đi đến bước 6

 

 1. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN (VAN ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH CHÂN KHÔNG CỦA EGR – ECM)
 1. Ngắt giắc nối V1 của E-VRV.
 2. Ngắt giắc nối E6 của ECM.
 3. Đo điện trở của các giắc nối phía dây điện.
Cách đo điện trở của các giắc nối van điện EGR

Cách đo điện trở của các giắc nối van điện EGR

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
E6-9 (EGR) – V1-2 Dưới 1 Ω
E6-9 (EGR) hoặc V1-2 – Mát thân xe 10 kΩ trở lên

Kết quả:

NG SỬA CHỮA HOẶC THAY DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI
OK Đi đến bước 7

 

 1. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN (VAN ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH CHÂN KHÔNG CỦA EGR – RƠLE TỔ HỢP (RƠLE CHÍNH))
 1. Tháo rơle tổ hợp ra khỏi hộp đầu nối khoang động cơ. (Xem trang)
 2. Ngắt giắc nối 1J của rơle tổ hợp.
 3. Ngắt giắc nối V1 của E-VRV.
 4. Đo điện trở của các giắc nối phía dây điện.
Cách đo điện trở của các giắc nối van điện EGR với ECM

Cách đo điện trở của các giắc nối van điện EGR với ECM

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo Điều kiện tiêu chuẩn
1J-5 – V1-1 Dưới 1 Ω
1J-5 hoặc V1-1 – Mát thân xe 10 kΩ trở lên

Kết quả:

NG SỬA CHỮA HOẶC THAY DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI
OK Đi đến bước 8

 

 1. KIỂM TRA CỤM VAN EGR

Kết quả:

NG THAY THẾ CỤM VAN EGR
OK THAY THẾ ECM (Xem trang)