P0335 Lỗi Mạch Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu “A”

I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng.
 • Động cơ có thể thiếu/ mất công suất.
 • Động cơ có thể tắt máy trong khi chạy.

II- Mô Tả Mã Lỗi

 • Cảm biến vị trí trục khuỷu (CKP) là một thiết bị điện tử được sử dụng trong động cơ để ghi lại tốc độ quay của trục khuỷu. Thông tin này được dùng để cung cấp cho mô đun điều khiển động cơ để điều khiển đánh lửa sớm và phun nhiên liệu.
 • Khi trục khuỷu quay nó sẽ tạo ra một tín hiệu xung gửi về hộp ECU, ECU sẽ sử dụng thuật toán logic được lập trình sẵn trong hộp, nó đếm số xung đó trên một đơn vị thời gian và tính toán được tốc độ của trục khuỷu.

III- Nguyên nhân có thể gây ra lỗi

 • Lỗi cảm biến vị trí trục khuỷu
 • Cụm dây điện cảm biến vị trí trục khuỷu hở mạch hoặc ngắn mạch
 • Kết nối kém mạch cảm biến vị trí trục khuỷu
 • Đĩa tín hiệu có thể bị hỏng
 • Mô tơ máy khởi động có thể bị lỗi
 • Mạch hệ thống khởi động
 • Bình hư hoặc yếu

VI- Quy Trình Kiểm Tra

GỢI Ý:

1. Nếu không tìm thấy lỗi gì trong quy trình chẩn đoán mã DTC P0335, hãy chẩn đoán các hệ thống cơ khí của động cơ.

2. Đọc giá trị hiển thị trên máy chẩn đoán.
(a) Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
(b) Khởi động động cơ và bật máy chẩn đoán ON.
(c) Chọn các mục sau: Menu hệ thống / Chẩn đoán hệ thống / ECM / Dữ liệu động / Tốc độ động cơ.

3. Tốc độ động cơ có thể xác nhận lại trong Danh mục Data List bằng máy chẩn đoán. Nếu không có các tín hiệu NE từ cảm biến vị trí trục khuỷu mặc dù động cơ đang nổ máy, thì tốc độ động cơ sẽ chỉ giá trị 0. Nếu điện áp ra của cảm biến vị trí trục khuỷu là không đủ, thì tốc độ động cơ sẽ chỉ ra số thấp hơn tốc độ động cơ thực tế.

4. Đọc dữ liệu lưu tức thời dùng máy chẩn đoán. Dữ liệu lưu tức thời ghi lại các tình trạng động cơ khi phát hiện ra các hư hỏng. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. KIỂM TRA CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU (ĐIỆN TRỞ)

a. Ngắt giắc nối C5 của cảm biến.


Điện trở tiêu chuẩn:
b. Đo điện trở của cảm biến.

Nối dụng cụ đo

Điều kiện tiêu chuẩn

Điều kiện tiêu chuẩn

1 – 2

Lạnh

Từ 1,630 đến 2,740 Ω

1 – 2

Nóng

Từ 2,065 đến 3,225 Ω  

 

 

 

 

  CHÚ Ý:
Trong bảng ở trên đây, khái niệm “Lạnh” và “Nóng” là nhiệt độ của cảm biến. “Lạnh” có nghĩa là khoảng từ -10°C đến 50°C (14°F to 122°F). “Nóng” có nghĩa là khoảng từ 50°C đến 100°C (122°F đến 212°F).

  Kết quả:

NG

THAY THẾ CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU

OK

Đi đến bước 2

 

2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN (CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU – ECM)

a. Ngắt giắc nối C5 của cảm biến.


b. Ngắt giắc nối E11 của ECM.

c. Đo điện trở của các giắc nối phía dây điện.

    Điện trở tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo

Điều kiện tiêu chuẩn

C5-1 – E11-27 (NE+)

Dưới 1 Ω

C5-2 – E11-34 (NE-)

Dưới 1 Ω

C5-1 hoặc E11-27 (NE+) – Mát thân xe

10 kΩ trở lên

C5-2 hoặc E11-34 (NE-) – Mát thân xe

10 kΩ trở lên

  Kết quả:

NG

SỬA CHỮA HOẶC THAY DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI

OK

Đi đến bước 3

 

3. KIỂM TRA CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU (TÌNH TRẠNG LẮP RÁP)

a. Kiểm tra rằng cảm biến vị trí trục khuỷu đã được lắp chính xác.


Kết quả:
    OK:
    Cảm biến đã được lắp chính xác.

NG

LẮP LẠI CHẮC CHẮN CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU

OK

Đi đến bước 4

 

4. KIỂM TRA ĐĨA TÍN HIỆU CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU (RĂNG CỦA CẢM BIẾN)

a. Kiểm tra rằng các răng của đĩa tín hiệu cảm biến không có bất kỳ vết nứt hay biến dạng nào.

    OK:
    Các răng của đĩa cảm biến không bị nứt hay biến dạng.

Kết quả:

NG

THAY THẾ ĐĨA TÍN HIỆU CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU

OK

THAY THẾ ECM