KIỂM TRA RƠLE TỔ HỢP SỐ 1

  1. Dùng tô vít, tách 2 vẫu hãm và ngắt role tổ hợp ra khỏi hộp đầu nối khoang động cơ.
tách 2 vẫu hãm và ngắt role tổ hợp

tách 2 vẫu hãm và ngắt role tổ hợp

GỢI Ý:
Quấn băng dính lên đầu tô vít trước khi dùng.

 

  1. Đo điện áp của rơle EDU.
Đo điện áp của rơle EDU

Đo điện áp của rơle EDU

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo Tình trạng công tắc Điều kiện tiêu chuẩn
1J-8 – Mát thân xe Khóa điện ON 11 đến 14 V

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy thay rơle tổ hợp.

    1. Đo điện áp của rơle MAIN.
Đo điện áp của rơle MAIN.

Đo điện áp của rơle MAIN.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối dụng cụ đo Tình trạng công tắc Điều kiện tiêu chuẩn
1J-8 – Mát thân xe Khóa điện ON 11 đến 14 V

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, hãy thay rơle tổ hợp.